Ламинирано стакло во боја

Ламинираното стакло е еден вид безбедносно стакло што се држи заедно кога се крши. Во тој случај, овој вид на стакло се држи во место од меѓуслој, обично од поливинил бутирал (ПВБ) или етилен-винил ацетат (ЕВА), помеѓу неговите два или повеќе слоја стакло. Може да се скрши, но фрагментите имаат тенденција да се придржуваат до пластичниот слој и остануваат во голема мера недопрени, со што се намалува ризикот од повреда.

Ламинираното стакло често се користи во надворешните делови на објектите, витрините на продавниците, прозорците и истотака се користи и за зголемување на на звучна изолација на прозорецот.

Стаклото и меѓуслојните ленти можат да бидат со најразлични бои и дебелини, по барање на клиентот.

Калкулатор