Ламинирано стакло со калено стакло

Ламинираното стакло со калено стакло е спојување помеѓу ламинирано и калено стакло за понатамошно зајакнување на отпорот на удар на овој вид стакло. Овој тип на стакло се корисни за разни барања на стаклени решенија, како што се застаклување на балкони, стаклени скали, настрешници и стаклени фасади.

Всушност, ламинираното стакло со калено стакло може да се користи за сите стаклени решенија што се поставени над вашата глава.

Калкулатор