Огледала во боја

Огледалата во боја се користат највеќе за декорација, обложување на ѕидови, исполна на американски плакари по желба на клиентот. Истите може да се најдат во различни дебелини: 3мм, 4мм, 5 мм, и следниве бои: сива и бронзена боја.

Калкулатор