Стаклени фасади

Стаклените фасади овозможуваат светлина, транспарентност и добар амбиент на зградите. Затоа, oд архитектонска гледна точка, употребата на стакло овозможува естетски поглед на зградата и неговата употреба во надворешни фасади брзо се зголемува.

 

Фасадното стакло може да се најде во бесконечна комбинација на боја, дебелина и непровидност.

Калкулатор