Fasada gjysmë strukturore

Fasada gjysmë strukturore janë fasada qelqi në të cilat një profil i hollë alumini I mban kornizat e qelqit, përderisa struktura mund të përshtatet sipas kërkesave.  Pamja e këtyre fasadave është e njëjtë kudo, pavarësisht pozicionit të pjesëve fikse, lëvizëse dhe rrethojave. Dritaret hapen vetëm nga jashtë.

Kalkulator