Fasadat e qelqit

Fasadat e jashtme të qelqit sigurojnë dritë, transparencë dhe ambient të mirë të ndërtesave. Prandaj, për nga pikëpamja arkitekturore përdorimi i qelqit ofron pamje estetike në vetë ndërtesën dhe përdorimi i tij në fasadat e jashtme po rritet me një tempo shumë të shpejtë.

 

Deri tani lloji qelqi mund të jetë i një kombinimi pothuajse të pafund të ngjyrës, trashësisë dhe mprehtësisë.

Kalkulator