Kub qelqi

Kub qelqi është qelq mat i disenjuar fabrikisht dhe përdoret për të zbukuruar ambientet e banimit dhe të biznesit.

Ky lloj qelqi vjen në dimensione 4 mm.

Kalkulator