Qelq i laminuar me foli akustike

Qelqi i laminuar me foli akustike është qelq i sigurtë i laminuar akustik, i cili përbëhet nga dy ose më shumë fletaqelqi të ndërlidhura me njëra tjetrën, ose nga një ose më shumë shtresa polivinil butyral akustik, i njohur si PVB.

Kur përdoret në formë të qelqit të dyfishtë, qelqi i laminuar me petë akustike ul ndjeshëm zhurmën nga jashtë në ndërtesat tregtare ose të banimit të vendosura në zona të zhurmshme.

Kalkulator