Qelq i laminuar me ngjyrë

Qelqi i laminuar është një lloj qelqi i sigurtë që mbahet së bashku kur copëtohet. Në rast të thyerjes, i njëjti mbahet në vend nga një ndërlidhës, zakonisht nga polivinil butiral (PVB) ose acetate etilen-vinyl (EVA), midis dy ose më shumë shtresave të tij të qelqit. Mund të prishet, por fragmentet kanë tendencë t’i përmbahen shtresës plastike dhe mbeten kryesisht të paprekura, duke zvogëluar rrezikun e lëndimit.

Qelqi i laminuar shpesh përdoret në muret e jashtme të objekteve, vitrinave, dritareve dhe përdoret gjithashtu edhe për të rritur vlerësimin e izolimit të zërit të dritares.

Qelqi dhe ndërshtresat mund të jenë të një larmi ngjyrash dhe trashësi siç kërkohet nga vetë klienti.

Kalkulator