Qelq i rrafshë

Qelqi i rrafshë është një fletë qelqi i bërë nga qelqi i shkrirë lundrues në një shtrat prej metali të shkrirë. Kjo metodë i jep qelqit trashësinë e njëtrajtshme dhe një sipërfaqe shumë të rrafshë, duke e bërë atë qelqin më të përdorur në ndërtim. Qelqi i rrafshë njihet gjithashtu si flot qelqi, dhe përdoret gjerësisht në jetën e përditshme.

 

Qelqi i rrafshë prodhohet në trashësi të ndryshme dhe është ideal i rrafshë dhe transparent: 2mm-3mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12mm, 15 mm, 19mm; qelqi ekstra i pastër dhe i rrafshë – trashësi: 4 mm, 8 mm, 10 mm.

Kalkulator