Prodhojmë

Përpunojmë

Z.Selatin Miftaroski si biznesmen vizionarë nga Dibra vendosi të diversifikojë biznesin e tij në industrinë e ndërtimit me Elma Gradbën, dhe në vitin 2018 investoi në një fabrikë të përpunimit të qelqit të quajtur Isiglass.

Sot, Isiglass 2018 është një kompani e njohur që ofron një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh për kompani dhe individë. Operon në të gjithë vendin, duke përdorur qelqin me kualitet më të lartë në kombinim me makineri bashkëkohore dhe ekspertizë njerëzore për t’i bërë produktet e saj unike.

Në Isiglass 2018 mund të gjeni: qelq të rrafshë, qelq termopan, qelq të laminuar, fasada qelqi, përpunim qelqi (modelim, lustrim, fazatim, formë të çrregullt, lëmim, gdhendje dhe temperim), shitje të llojeve të ndryshme të qelqit me emetim të ulët (K-qelqe), prodhim t të dush kabinave nga qelqi, mure qelqi, ulluqe, kupa qelqi, tavolina dhe produkte të tjera nga qelqi.