Fasada strukturore

Fasada strukturore është fasadë e sistemit të qelqit ku nuk ka profile të dukshëm alumini. Teknologjitë moderne kanë mundësuar lidhjen e qelqit dhe aluminit në mënyrë që qelqi të mbulojë të gjithë anën e ndërtesës, pasi që përshtatet në profilin e aluminit. Fasadat strukturore janë të shpejta për t’u instaluar dhe shumë praktike.

Kalkulator