K-qelqi

K-qelqi ose qelqi me emetueshmëri të ulët shërben për të minimizuar sasinë e dritës infra të kuqe dhe ultravjollcë që vjen përmes qelqit, pa minimizuar sasinë e dritës që hyn në objekt. Dritaret prej K-qelqi kanë një shtresë të hollë mikroskopike që është transparente dhe reflekton nxehtësinë. K-qelqi e mban temperaturën konzistente në brendësinë e ambienteve duke i reflektuar temperaturat të qëndrojnë brenda objektit.

Kalkulator