Kulm qelqi

Kulmi prej qelqi është zgjedhja më e mirë nëse kërkoni të maksimizoni opsionet për shfrytëzimin e dritës së ditës. Ky sistem përfshin një njësi tradicionale të pozicionuar në horizontalisht, të lidhur me një njësi të vendosur vertikalisht duke përdorur sisteme mbështetëse modulare.

Kalkulator