Nën kulme qelqi

Nën kulmet me qelq zmadhojnë depërtimin e dritës natyrale, këto nën kulme janë gjithashtu ideale për të siguruar pamje të pabesueshme, të pandërprerë të zonave përreth. Kjo është e mundur me përdorimin e qelqit strukturor dhe trarave prej qelqi që janë bërë me sasi të ulët qelq thekuri për të siguruar një pamje të qartë për rrethinën.

Ky sistem përfshin një njësi tradicionale të pozicionuar në horizont, të lidhur me një njësi të vendosur vertikalisht duke përdorur sisteme mbështetëse modulare.

Kalkulator