Qelq dekorativ dhe stolisës

Qelqi dekorativ dhe zbukurues është qelq mat i disenjuar fabrikisht dhe përdoret për të zbukuruar ambientet e banimit dhe të biznesit.

Ky lloj qelqi vjen në dimensione 4 mm, dhe në modele dhe motive të ndryshme.

Kalkulator