Qelq i laminuar me qelq të kalitur

Qelqi i laminuar me qelq të kalitur është një bashkim midis qelqit të laminuar dhe të kalitur për të forcuar më tej rezistencën e ndikimit të këtij lloji qelqi. Fortësia e qelqit të kalitur dhe siguria dhe forca e qelqit të laminuar janë të dobishme për kërkimin e zgjidhjeve të ndryshme nga qelqi, siç janë lustrimi i ballkoneve, shkallëve prej qelqi, strehëzave dhe fasadave nga qelqi.

Në fakt, qelqi i laminuar qelq të kalitur mund të përdoret për të gjitha zgjidhjet e qelqit që vendosen sipër kokës tuaj.

Kalkulator