Qelq stopsol

Qelqi stopsol është një lloj qelqi me foli reflektuese ose foli pasqyre që në një farë mase parandalon rrezet direkte të diellit. Ky lloj qelqi mund të gjendet në ngjyra dhe trashësi të ndryshme.

 

Qelqi stopsol aplikohet si qelq fasadash, pastaj si qelqi i dyerve të jashtme dhe qelq dritarësh.

Kalkulator